Jesteśmy jedną z największych firm farmaceutycznych w Polsce. Naszą działalność można podzielić na cztery obszary, wspierane przez Global Support Functions (w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansów, IT, zakupów):

Human Health – działamy w obszarze zdrowia człowieka. Nasze najważniejsze obszary terapeutyczne to: onkologia, szczepionki, leczenie szpitalne, diabetologia. W Polsce zatrudniamy specjalistów w działach marketingu, sprzedaży, market access, polityki zdrowotnej oraz komunikacji i innych. Naszym celem jest udostępnianie innowacyjnych leków pacjentom w Polsce.

Centrum Zarządzania Danymi – Data Management Center – w Warszawie (globalna komórka MRL – Merck Research Laboratories) –  Polska jest jednym z 6 krajów świata, w którym powstało Centrum. Przetwarzamy w nim dane z badań klinicznych produktów MSD z całego świata. Mieści się tu także jeden z 4 ośrodków zarządzania danymi ze zdarzeń niepożądanych.

Animal Health – spółka Intervet sp. z o.o. z grupy MSD zajmuje się odkrywaniem, opracowywaniem i dostarczaniem nowych produktów weterynaryjnych oraz rozwiązań, która przyczyniają się do poprawy zdrowia zwierząt. Więcej informacji na stronie: www.msd-animal-health.pl

Działy Badań Klinicznych, Rejestracji, PV, ds. Medycznych (lokalne komórki MRL – Merck Research Laboratories) – koncentrujemy się na odkrywaniu nowych i rozwijaniu już dostępnych terapii, wspieramy proces rejestracji leków

  • Dział Badań Klinicznych – współpracujemy z ośrodkami klinicznymi, koordynujemy badania kliniczne
  • Dział Rejestracji – odpowiadamy za rejestrację leków w Polsce
  • Dział Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii – PV (Pharmacovigilance) – odpowiadamy za monitorowanie bezpieczeństwa produktów MSD
  • Dział Medyczny – odpowiadamy za wymianę naukową z ekspertami medycznymi oraz edukację medyczną.
Dimitri Gitas
Dimitri Gitas
Managing Director MSD Polska, Human Health
Thomas Johansson
Thomas Johansson
Clinical Operations, Executive Director CEE Region
Joanna Siennicka
Joanna Siennicka
Data Management Center, Regional Director, Global Data Operations
Alina Krotoska
Alina Krotoska
Data Management Center, Regional Director Global PV Case Management
Mariusz Kleszczewski
Mariusz Kleszczewski
Managing Director, Animal Health, Central Europe Region

Dołącz do nas:

Dołącz do nas: