Slide Zgodnie z naszą misją, odpowiedzialność społeczna jest na stałe wbudowana w działania naszej firmy. Tworzymy innowacyjne terapie oraz dostarczamy leki, które poprawiają zdrowie i samopoczucie pacjentów na całym świecie.

Angażujemy się w życie społeczności, w której pracujemy – prowadzimy programy edukacyjne i działania profilaktyczne, współpracujemy z organizacjami pacjentów, lokalnymi dostawcami usług medycznych i instytucjami akademickimi. Działamy też w ramach wolontariatu pracowniczego.

Zdajemy sobie sprawę, że nasza zdolność do osiągania sukcesów zależy od uczciwości, wiedzy, wyobraźni, umiejętności, różnorodności i pracy zespołowej naszych pracowników. Pozytywne, integracyjne i wydajne środowisko pracy jest niezbędne, aby pracownicy czuli się mile widziani i doceniani oraz aby mogli w pełni osiągnąć swoje cele biznesowe.

Działanie na rzecz naszej planety to nasz kolejny priorytet, bo zdrowa planeta to podstawa zdrowia ludzi. Realizujemy strategię zrównoważonego środowiska – obniżamy zużycie energii, wody, emisję dwutlenku węgla, produkcję śmieci.

Nasz cel

Nasze wysiłki obejmują cztery główne obszary:

Tworzymy innowacyjne terapie oraz dostarczamy leki, które poprawiają zdrowie i jakość życia pacjentów na całym świecie. Prowadzimy działania profilaktyczne, edukujemy lekarzy i pacjentów, współpracujemy z organizacjami pacjenckimi, lokalnymi dostawcami usług medycznych i instytucjami akademickimi.
Zdajemy sobie sprawę, że nasza zdolność do osiągania sukcesów zależy od uczciwości, wiedzy, wyobraźni, umiejętności, różnorodności i pracy zespołowej naszych pracowników. Pozytywne, integracyjne i wydajne środowisko pracy jest niezbędne, aby pracownicy czuli się mile widziani i doceniani oraz aby mogli w pełni osiągać swoje cele biznesowe.

Człowiek może zachować pełnię zdrowia, żyjąc jedynie na zdrowej planecie. W naszą misję wpisuje się strategia zrównoważonego rozwoju środowiska – obniżamy zużycie energii, wody, emisję dwutlenku węgla, produkcję śmieci.

Pełna przejrzystość działań jest naszym niezmiennym zobowiązaniem, dzięki czemu wzmacniamy naszą reputację i budujemy zaufanie naszych interesariuszy.

Etyka i wartości

Kultura różnorodności i włączania

Różnorodność to siła płynąca z różnic. Wierzymy, że dzięki zróżnicowanemu, otwartemu zespołowi jesteśmy bardziej innowacyjną i elastyczną firmą. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów, służby zdrowia oraz pacjentów, którzy korzystają z naszych terapii.

Każdego dnia staramy się tworzyć otwarte miejsce pracy, w którym szanuje się różne punkty widzenia i przykłada wagę do wszystkich opinii:

  • Różnorodność jest stałym motywem naszych praktyk biznesowych i strategii szkoleniowej.
  • Nasi liderzy odpowiadają za realizację konkretnych celów w zakresie różnorodności i otwartości. Wyniki oceniane są na szczeblu indywidualnym, działu i całej firmy.
  • Zapewniamy równe szanse zatrudnienia wszystkim kandydatom posiadającym wymagane kwalifikacje.
  • Prowadzimy szeroko zakrojone poszukiwania talentów, pozyskując dostawców – dużych i małych – ze wszystkich sektorów społeczności biznesowej.

MSD Polska Women’s Network – społeczność, dzięki której wszyscy pracownicy współpracują ze sobą, działają na rzecz równości płci poprzez integracyjne środowisko z koleżankami i kolegami, a także rozwijają się i w pełni przyczyniają do rozwoju firmy, tworząc w ten sposób jej przewagę konkurencyjną.

W MSD Polska dbamy o równowagę w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn, jak również o równość w dostępie do ścieżki rozwoju.

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy to inicjatywa wdrażana przez firmę MSD we wszystkich oddziałach na świecie, jako odpowiedź na potrzebę zaangażowania się pracowników w działania na rzecz najbliższego otoczenia.

Każdy pracownik MSD Polska, który jest z nami ponad 12 miesięcy, może przeznaczyć 40 godzin w ciągu roku na pracę na rzecz społeczności lokalnej. To 5 dni w roku opłacanych przez pracodawcę, które można przeznaczyć na wybrany cel społeczny. Każdy może sam zaproponować, jaki projekt, kiedy i z kim chce realizować.

Wspieramy hospicja, pomagamy w szpitalach, domach samotnych matek, ośrodkach dla bezdomnych, ośrodkach wspierających młodzież, w domach dziecka, schroniskach dla zwierząt, podejmujemy też działania na rzecz środowiska naturalnego np. w parkach narodowych.

W czasie pandemii SARS-CoV-2 osoby z wykształceniem w obszarach medycznych w ramach zniesionego limitu czasu na wolontariat mogą zaangażować się w walkę z wirusem poprzez bezpośrednie działania w jednostkach służby zdrowia i laboratoriach.

Nasi wolontariusze czerpią wiele satysfakcji z pomocy innym, ale twierdzą też, że wolontariat jest ważny dla nich samych, ponieważ pozwala nabrać dystansu do własnych spraw, poznać wielu wspaniałych ludzi i zaprzyjaźnić się z kolegami z pracy.

Program LIVE IT

Program LIVE IT! został stworzony, aby dbać o zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników.

Dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć takie miejsce pracy, w którym nasi pracownicy mogą się dobrze rozwijać, a dzięki temu może się rozwijać cała firma.

Prevent it Ochrona zdrowia i utrzymanie dobrej kondycji fizycznej:
- opieka medyczna w Medicover
- szczepienia ochronne przeciwko grypie oraz wirusowi HPV
- profilaktyka (badanie skóry, HCV, etc.)
- aplikacja Zdrowie (kontrola aktywności fizycznej)
move it Ciesz się życiem z MSD:
- dofinansowanie kart Multisport z ZFŚS
- sponsorowanie drużyn narciarskiej, siatkarskiej i biegowej oraz udział w corocznych zawodach firm farmaceutycznych
- zajęcia budujące zespół podczas spotkań firmowych
- wspólne akcje i wydarzenia
Balance it Utrzymanie równowagi emocjonalnej:
- program Resources for Living
- szkolenia z zakresu równowagi między pracą a życiem prywatnym
- szkolenia z zarządzania czasem i stresem

Utrzymanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracą:
- zadaniowy czas pracy
- polityka pracy z domu
- praca charytatywna (40 godzin rocznie w ramach godzin pracy)
fuel it Zdrowe odżywianie:
- porady dietetyka w ramach abonamentu Medicover
- owoce w biurze

Dołącz do nas:

Dołącz do nas: