Nasze wartości nadają sens naszej pracy

Nasze wartości są dla nas kluczowe. Kierujemy się nimi we wszystkich decyzjach i działaniach.
Dzięki nim zyskaliśmy zaufanie i szacunek naszych współpracowników, klientów i społeczeństwa.

Najważniejszy jest pacjent

Chcemy poprawiać stan zdrowia i odmieniać życie ludzi na całym świecie. Robimy wszystko, aby dostarczać wysokiej jakości, innowacyjne leki i szczepionki, które wpłyną na poprawę jakości życia i zdrowia pacjentów. W naszych badaniach skupiamy się na chorobach dotykających miliony ludzi i staramy się, aby nowe terapie były przystępne cenowo.

Etyka i uczciwość

Pracujemy w zgodzie z najwyższymi standardami etycznymi i przepisami prawa. Tego oczekujemy od naszych pracowników oraz kontrahentów, dystrybutorów i dostawców. Nasze relacje są przejrzyste. Dzięki temu nasi partnerzy biznesowi również mogą mieć pewność, że współpracują z firmą etyczną i uczciwą.

Szacunek do każdego

Nasze sukcesy zależą od uczciwości, wiedzy, wyobraźni, umiejętności, różnorodności, bezpieczeństwa i pracy zespołowej naszych pracowników.
W tym celu pracujemy nad stworzeniem środowiska wzajemnego szacunku i odpowiedzialności. Nagradzamy zaangażowanie i wydajność oraz reagujemy na potrzeby naszych pracowników i ich rodzin.

Innowacyjność

Naszym celem jest pozytywny wpływ na życie ludzi – poprawa zdrowia i ratowanie życia. Czynimy to dzięki odkrywaniu i wytwarzaniu innowacyjnych terapii. Poprzez ciągłe innowacje chcemy zaspokajać największe potrzeby pacjentów na całym świecie. Tym przesłaniem kierujemy się w każdym działaniu, każdego dnia.

Najważniejszy jest
pacjent

Etyka
i uczciwość

Szacunek
do każdego

Innowacyjność

Etyka i przejrzystość

Etyka i przejrzystość są podstawą naszej reputacji korporacyjnej. Stosujemy najwyższe standardy etyki i uczciwości we wszystkich naszych działaniach – w kontaktach z lekarzami, organizacjami pacjentów, decydentami, w prowadzeniu badań klinicznych, wspieraniu partnerów oraz rejestracji leków. Troszczymy się również o nasze środowisko naturalne.

Kodeks postępowania

Nasze wartości i standardy są określone w Kodeksie Postępowania MSD. Będąc członkiem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA przestrzegamy również Kodeksu Przejrzystości, który określa zasady współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia.

Kodeks przejrzystości

MSD Polska jako członek Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA jest jednym z sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości. Kodeks Przejrzystości stanowi zasady udostępniania opinii publicznej informacji na temat współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Zgodnie z Kodeksem Przejrzystości jego Sygnatariusze zobowiązują się do publicznego informowania o wartości i rodzaju konkretnej współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Za ich wiedzą i zgodą informacje te zamieszczane będą na stronach internetowych Sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości.

Informacja MSD o wartości i rodzaju konkretnej współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia

RAPORT PRZEJRZYSTOŚCI – NOTA METODOLOGICZNA

Sposób udostępnienia informacji

Firma MSD jako sygnatariusz Kodeksu Przejrzystości zobowiązana jest udostępnić informacje o współpracy i związanych z nią Świadczeniach przekazywanych Przedstawicielom zawodów medycznych oraz Organizacjom ochrony zdrowia raz do roku, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia danego okresu raportowanego. Okres raportowany obejmuje każdorazowo pełny poprzedni rok kalendarzowy („Okres raportowany”).
Udostępnienie informacji polega na zamieszczeniu jej na stronie internetowej firmy. Wartości Świadczeń ujawniane są w polskich złotych. W Formularzu uwzględnia się łącznie Świadczenia przekazane Beneficjentom przez Sygnatariusza Kodeksu oraz przez spółki z jego grupy kapitałowej, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 13 Kodeksu Przejrzystości.

Informacje będą dostępne na stronie MSD Polska przez okres 3 lat od dnia, w którym zostały one udostępnione po raz pierwszy, chyba że zgoda Beneficjenta na ujawnienie Świadczeń została cofnięta.

UWAGA: Jeżeli jesteś przedstawicielem zawodu medycznego, współpracującym z MSD, możesz wycofać zgodę na publikację danych lub zgłosić pytanie dotyczące ujawnianych kwot przy pomocy poniższego formularza. Zgodę uznajemy za cofniętą po zakończeniu procedury potwierdzającej tożsamość osoby zgłaszającej. Na pytania dotyczące wątpliwości co do publikowanych kwot odpowiemy w terminie do 7 dni.

Wycofaj zgodę na publikację danych
Zadaj pytanie dotyczące ujawniania danych

Wsparcie MSD w Polsce dla organizacji pacjenckich

Dbając o wysokie standardy etyczne innowacyjna branża farmaceutyczna przyjęła w 2008 r. Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego.
Dokument ten wyznacza normy działań w zakresie: promocji i reklamy produktów leczniczych, organizacji sympozjów, kongresów i innych spotkań naukowych, prowadzenia badań, współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami pacjentów.

Dołącz do nas:

Dołącz do nas: